دیالکتیک و هم افزایی فضاها گفتگو را رقم می زند

وی با تاکید بر این که دو انسانی که کاملا شبیه هم هستند نمی توانند با هم گفتگو کنند خاطر نشان کرد: اگر اختلاف وجود نداشته باشد گفتگو شکل نمی گیرد چرا که گفتگو بر روی ما به الاشتراک ها نیست ولی محبت و انس نباید در این میان فراموش شود.

دکتر رهدار شاهرود

اصل گفتگو در عدم وجود میل تغلب و غالب شدن میان دو طرف است

این دانش آموخته موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به این که اگر هر چه یک طرف می گوید طرف مقابل تایید کند گفتگو صورت نمی گیرد تصریح کرد: در گفتگو یک گفته یا باید نقض و نقد شود یا باید با نگاه واقع گرایانه تکمیل شود.

رهدار با بیان این مطلب که اگر فضای انس و الفت در گفتگو نباشد نتایج مورد نظر از آن حاصل نمی شود عنوان کرد: اصل در گفتگو این است که میل به تغلب و غالب شدن در میان دو طرف گفتگو وجود نداشته باشد.

وی معنای گفتگو را مناظره به زبان فارسی ندانست و ابراز داشت: معنای اصلی گفتگو مناظره به زبان عربی است یعنی تبادل نظرات در حالی که در فارسی بیشتر به صحنه گفتگو اطلاق می شود تا تبادل نظر.

مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه با یادآوری این مطلب که سیاستمداران چون اهل تغلب و غلبه هستند نمی توانند گفتگو کنند تاکید کرد: گفتمان غرب چون با هدف غلبه انجام می شود کارایی برای رقم زدن موقعیتی مناسب برای کشور یا ملتی را ندارد، چون گفتگو به معنی دقیق کلمه اتفاق نمی افتد.

رهدار، دیالوگ را گفت و شنود تفکر دانست که جز متفکران توان انجام آن را ندارند و اظهار داشت: یکی از اساتید می گفت، حرف هایی که مردم خارج از تفکر می زنند ورادی یا همان وردگویی است که ارزشی ندارد و متفکران به شدت از آن پرهیز می کنند.

وی شناخت و به رسمیت شناختن تفکر شرق و کشورهای اسلامی توسط غرب را برای انجام گفتگو ضروری خواند یادآور شد: دیالوگ همزبان شدن و ایجاد هم افزایی و مسبوق به تبادر و تاریخ است، چون کسانی که تفکرشان نمودار و فرآیندی در طول تاریخ دارد می توانند گفتگو کنند.

دکتر رهدار شاهرود

کسانی که تفکرشان در غوغای زمانه حل شده فاقد قدرت گفتگو هستند

این دانش آموخته موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) کسانی که تفکرشان در غوغای زمانه حل شده را فاقد قدرت گفتگو معرفی کرد و گفت: باید برای گفتگو ریشه و تاریخ داشت، آدم هایی که گرفتار مشهورات و مسلمات زمانه شده اند هرگز نمی توانند گفتگویی مثبت و پیشبرنده داشته باشند.

رهدار با تاکید بر این که هیچ لحظه ای از تاریخ طبق قاعده عمل نشده وگرنه اختراع و ابداعی صورت نمی گرفت افزود: گفتگو حرکت و پویشی است که باید زمانه را خلق کند و چیزی نو پدید آورد تا تاریخی جدید پدید آید.

وی ضمن بیان این مطلب که زمانه ثابت و پر رکود با تکیه بر مسلمات و مشهورات زمانه و گفتگویی با عدم حرکت در مسیر تاریخ بدون پویش و جوشش است خاطر نشان کرد: رسالت گفتگو حل مسائل نیست، تغییر انسان و انسانیت و عوض کردن وضع آدمی و مکان او در هستی است و به تبع آن مسائل حل و فصل می شوند و این همان دغدغه پیامبران در طول تاریخ بوده است.

ما در عصر قحطی متفکران و انفجار اطلاعات و بی تمایلی به گفتگو هستیم

مدیر موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه، منشا سخن را عالم غیب خواند و تصریح کرد: هر چیزی خزانه ای دارد ولی سخنانی که ما داریم از کجا می آید، گفتگوی صرفا متکی بر اطلاعات و دانش های موجود از نوع کلامی است نه گفتگوی فلسفی.

رهدار با اشاره به اینکه در عصر انفجار اطلاعات مجالی برای گفتگو وجود ندارد جرا که تنوع و تکثر، میل به این اطلاعات و ارتباطات را افزایش می دهد عنوان کرد: در این عصر با قحطی متفکران روبرو هستیم و اگر روند ادامه پیدا کند به همان رکود و ثبوت بدون پیشرفت می رسیم.

وی در خاتمه، استعداد شنیدن را برای توان یافتن بر گفتگو ضروری خواند و اذعان داشت: این که می گویند بفهم ایمان می آوری یا ایمان بیاور می فهمی هر دو اشتباه است، خود ایمان از جنس تعقل و فهم است نه این که یکی لازم و دیگری ملزوم آن باشد.

/ 0 نظر / 31 بازدید