نسبت جمهوریت اسلامی با دموکراسی غربی

 

حجت الاسلام احمد رهدار اضافه کرد: در واقع علت اینکه مقایسه داریم، این است که غرب غیر از هویت ماست و ما گاهی ناگزیر از مقایسه هستیم.

وی افزود: اگر لیبرال دموکراسی به پایان نرسیده بود، زمینه برای شروع سخن درباره گفتمان دیگر رخ نمی‌داد.

وی با اشاره به موضوع تئوری‌های پایان در غرب بیان کرد: موضوع تئوری های پایان در غرب، مورد توجه واقع شده، پایان علم، پایان ایدئولوژی، پایان تاریخ را ما تولید نکرده‌ایم و درغرب تولید شده و تئوری پایان را با زبان‌های مختلف مطرح کرده اند.

وی گفت: تئوری پایان یعنی فردایی در کار نیست و ما به ته خط رسیدهایم، در این صورت ایدئولوژی نهیلیستی و پوچ گرایی پررنگ می‌شود؛ چرا که در غرب بسیاری چیزها به پایان رسیده و گفتمان رقیب، زمینه ای برای بحث پیدا کرده است.

کلید واژه‌های ایجابی مانند مردم‌سالاری اسلامی

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم تصریح کرد: اساتیدی در غرب اقدام به نوشتن کتاب‌های کرده‌اند مثل «مرگ فلسفه»، «غروب غرب» و «پایان غرب» و غیره، در همین زمان تئوری انقلاب اسلامی که مدعی بازکردن راهی در مخالفت با غرب است با کلید واژه‌های ایجابی مانند مردم‌سالاری اسلامی در حال شکل گیری قرار دارد.

وی با بیان این پرسش که چرا در دموکراسی، تبلیغات مطرح می‌شود، بیان کرد:دموکراسی اسلامی با دموکراسی لیبرال بسیار متفاوت است.

وی افزود: چرخ لیبرال دموکراسی جز با تحمیق و به غفلت رساندن مردم پیش نمی‌رود لذا تبلیغ، مد، تکثرگرایی خیلی پررنگ می‌شود و حتی در حوزه معرفت نیز نسبی‌گرایی مطرح می‌شود.

چرخ حکومت دینی جز با تأمل و تعقل نمی چرخد

حجت الاسلام رهدار با بیان اینکه چرا در غرب نسبیت مطرح می‌شود، افزود:رسالت حکومت دینی اقامه ذکر است، بنابراین چرخ حکومت دینی جز با تأمل و تعقل نمی چرخد، در دموکراسی دینی باید به سمتی حرکت کنیم که خودآگاهی تاریخی و مذهبی برجسته شود و تبلیغات در سمت پایین آن قرار بگیرد.

وی اشاره کرد: در حوزه ساختارها در دنیای غرب چیزی داریم به نام تفکیک قوا، چون اسم‌ها شبیه هم هستند خیلی‌ها به اشتباه می‌افتند که این دو به لحاظ محتوا یکی هستند.

حجت الاسلام رهدار افزود: در غرب تفکیک قوا به معنای تجزیه قوا است درحالی که در اینجا تفکیک قوا به معنای تقسیم قوا است و فرق تجزیه و تقسیم در این است که تقسیم‌ها مخزن دارند ولی تجزیه‌ها بدون مخزن هستند، تجزیه یعنی تکثر، ولی دردموکراسی اسلامی اینگونه نیست و ما مخزن داریم و نهاد و منصب و شأنی به نام ولایت فقیه وجود دارد، یعنی مخزنی که هدایت کلان را صورت می‌دهد.

وی ادامه داد: جای این نظارت‌های معنوی در نظام لیبرال دموکراسی خالی است، مدیریت ابزاری و بخشنامه‌ای و صوری غیر از مدیریت معنوی است، در دموکراسی اسلامی ظاهری داریم که سنجش آن از طریق قانون و نتیجه یعنی کارآمدی محک می‌خورد و باطنی که مدیریت معنوی است و همین امر غرب را گیج کرده است.

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم اظهارکرد:امروز ترسی در غرب ایجاد شده که اگر دموکراسی به معنای مشارکت در نظر گرفته شود، چند سال آینده که جمعیت مسلمانان زیاد می‌شود ممکن است ما صحنه را از دست بدهیم، بنابراین از همین الان دارند مفهوم رقابت را به جای مشارکت جایگزین می‌کنند، الان در داخل کشور نیز نقد می‌زنند که قوام دموکراسی به مشارکت نیست بلکه به رقابت است و می‌گویند اینجا چون افراد باید از تیغ شورای نگهبان بگذرند، رقابت واقعی معنایی ندارد.

وی بیان کرد: لایحه اجتهادی شیعه، علما و مراجعی هستند که حکومتی نبودند اینها به لحاظ عملی عین مردم هستند و به لحاظ نظری با مردم فرق دارند.

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم خاطرنشان کرد: در مقام نظریه‌پردازی باید سعی شود که بر روی انقلاب اسلامی بایستیم و به بازخوانی پسینی مواد تاریخی گذشته با دغدغه‌ها و پرسش‌های امروزی بپردازیم.

با بیان این که از دل الگوی مردم سالاری دینی، ولایت بر قلوب بیرون می آید نه ولایت بر ادیان، اظهارداشت: در این طرح که از سوی غرب مطرح می شود، ولی فقیه باید مدت دار شود و پیوند میان ولایت و امت را اعتباری می داند، اما ولایت فقیه در جامعه اسلامی با کاغذ انتخاب نمی شود که بتوان آن را با کاغذ از میدان خارج کرد.

بنیاد های معرفتی دنیای غرب شکننده است

حجت الاسلام رهدار با بیان این که ولایتی که در طول ولایت امام علی (ع) هیچ گاه خاموش نمی شود، خاطرنشان کرد: در لیبرال دموکراسی غربی پیوند ها شکننده است و دلیل آن هم این است که بنیاد های معرفتی دنیای غرب شکننده است، کمال در دموکراسی دینی و مردم سالاری دینی، پیش روی از فرد و پیوستن به جمع است و از سوی دیگر امروز حرف ما به دنیا این است که چون امام(ره) بزرگ هستند، ملتی که با این آقا پیوند وجودی دارد، نسبت به همه ملت ها برجسته تر است.

رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه قم بیان کرد: زمانی رابطه ولی و امت از جنس میرزای شیرازی بود، زمانی که به ملتی ظلم شد، با فتوای خود راه را به ملت نشان داد.

حجت الاسلام رهدار خاطرنشان کرد: نرخ شتاب تغییر تکاملی را در جامعه ولایی، نباید در مقیاس فردی دید، بلکه باید در مقیاس اجتماعی نگاه شود، چرا که در تجربه ولایی حضرت آیت الله خامنه ای نیز شاهد برنامه ای جدید هستیم؛ که ولی فقیه جلساتی را شکل می دهند و نخبگانی از کشور در این جلسات سخن می گویند و زمینه بحث ایجاد می شود.

گفتنی است در ادامه سلسله نشست های اندیشه ورزی نشستی با موضوع « جایگاه غرب شناسی در تمدن سازی اسلامی » / پنجشنبه 21آذر در قرارگاه فرهنگی ولی امر و همچنین نشستی با موضوع نقش خانواده در تمدن سازی اسلامی ویژه بانوان شنبه 23 آذرماه ساعت 9 صبح واقع در مدرسه علمیه نرجس برگزار خواهد شد.

منبع : قرارگاه فرهنگی ولی امر مشهد 

/ 0 نظر / 11 بازدید