نشریۀ دانشجویی صدر

نشریۀ دانشجویی صدر

نشریه صدر، نشریه دانشجویان رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام است. دوره جدید انتشار این نشریه از بهمن 1385 شروع شده است و تا کنون 15شماره از آن به چاپ رسیده است.

هدف این نشریه، تقویت روحیه نشاط دانشجویی و ایجاد فضایی برای دست به قلم شدن دانشجویان و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره امور صنفی و همچنین امور آموزشی مربوط به دانشکده است.

دریافت شماره اول

دریافت شماره دوم

دریافت شماره سوم

دریافت شماره چهارم

دریافت شماره پنجم

دریافت شماره ششم

دریافت شماره هفتم

دریافت شماره هشتم

دریافت شماره نهم

دریافت ویژه نامه

دریافت شماره پانزدهم با کیفیت و حجم بالا (قسمت اول قسمت دوم - قسمت سوم

دریافت شماره پانزدهم با کیفیت و حجم پایین

دریافت شماره شانزدهم

/ 0 نظر / 36 بازدید