دکتر عباسی| یکی از جرائم هاشمی رفسنجانی

دکتر عباسی| یکی از جرائم هاشمی رفسنجانی دریافت فایل

آقای هاشمی بنیان گذار مفاسدی نظیر لیبرالیزم درون جمهوری اسلامی است. نهادینه کردن تفکر تکنوکرات های لیبرال یکی از جرایم آقای هاشمی است. آقای هاشمی وقتی رئیس جمهور شد، دین را بوسید و گذاشت کنار..
/ 0 نظر / 24 بازدید