مستند تحقیر وجدان - اعتراضات ضد جنگ در انگلیس

طبق مقررات دولت انگلستان، 10 درصد از مجموع مالیات‌های پرداختی توسط مردم به منظور تحقیقات و تولید سلاح‌های کشتار جمعی هزینه می‌شود؛ این اقدام تجاوزکارانه که با فطرت هیچ انسان آزاده‌ای نمی‌سازد مورد اعتراض بسیاری از مردم این کشور قرار دارد ولی کمتر کسانی هستند که دست به اقدام عملی برای نشان دادن مخالفت خود باشند. جمعی هفت نفره در انگلیس تصمیم می‌گیرند در اعتراض به این مسئله 10 درصد از مالیات خود را نپردازند و به این وسیله به جنگ کشورشان علیه عراق و کشتار مظلومانه مردم این کشور خاتمه دهند ولی کارشان با مخالفت دولت روبرو می‌شود و به همین دلیل آنها با دولت وارد جنگ قضایی می‌شوند

دریافت فایل

/ 0 نظر / 15 بازدید