# تکفیری

داعش ثمره غلبه مفاهیم اسلامی و پوشش دینی غرب برای رقابت با اسلام است

  موضوعی که ما پیرامون آن بحث خواهیم کرد، در رابطه با تحلیل اجتماعی داعش به عنوان یک پدیده اجتماعی برای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید